Beeld en geluid bij uitvaarten en herdenkingsdiensten

Passend

Bij begrafenissen, crematies en herdenkingsdiensten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van audiovisuele technieken. Denk hierbij aan het vertonen van momenten uit het leven van de overledene gecombineerd met passende muziek. Ook de weergave van het gesproken woord moet perfect passen en op het juiste geluidsniveau zijn. Naast de uitvoerende techniek tijdens de dienst kunnen wij ook bijdragen aan het vooraf samenstellen van beeld- en geluidsmateriaal.


Delen met anderen

Een andere toepassing is het live streamen van de dienst, zodat mensen die niet aanwezig kunnen zijn vanaf waar dan ook ter wereld de dienst kunnen bijwonen. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan wanneer nabestaanden in een ander land wonen of verblijven, maar ook wanneer de ruimte waarin de dienst wordt gehouden niet toereikend is voor alle aanwezigen. Met streaming kan dan een beeld- en geluidsverbinding worden gemaakt naar een andere locatie. Bij live streaming wordt uiteraard gebruikgemaakt van een beveiligde stream die niet zichtbaar is voor buitenstaanders. Naast de live streaming kan het opnemen van de dienst een waardevolle herinnering vormen voor de nabestaanden.

Betrouwbare techniek voor belangrijke momenten

Er is geen andere moment denkbaar waarbij het goed verlopen van de techniek zo belangrijk is. Wij zijn gewend aan het onopvallend maar tot in de uiterste precisie verzorgen van de audiovisuele techniek bij een crematie, begrafenis of herdenkingsdienst.
Neem contact met ons op
*
*
U kunt ons ook bereiken op telefoon 06-29077049